Stowarzyszenia Gminy Rokietnica PDF Drukuj Email

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Rokietnica:

- Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Mieszkańców i Rozwoju Wsi Rokietnica - Prezes Marta Owsik

- Stowarzyszenie Kobiet w Czelatycach - Prezes Wioletta Basiak,

- Stowarzyszenie Kobiet w Tapinie - Prezes Renata Wojdyło,

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów - Prezes Anna Stec, (własna strona internetowa www.tuliglowy.org.pl)

- Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Rokietnickiej - Prezes Anna Bąk.

-Stowarzyszenie Kulturalne ,,Carpatia"- Prezes Kamil Warzocha

- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło w Tapinie - Prezes Spólnik Leszek,

- Ludowy Klub Sportowy "POGÓRZE" Rokietnica - Prezes Witold Kozior (własna strona http://www.lkspogorze.pl),

- Uczniowski Klub Sportowy "ROKITA" przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy,

- Uczniowski Klub Sportowy "TRAMP" przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy.

- Fundacja 8Marca - Prezes Zarządu Natalia Gnoińska

GALERIA