Zgłoszenia wstępnego zapotrzebowania na węgiel. PDF Drukuj Email

Informacje dla mieszkańców Gminy Rokietnica.

Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy zgłosić w Sekretariacie Urzędu Gminy Rokietnica

Do zakupu węgla potrzebny będzie wniosek, który powinien zawierać: Imię, nazwisko, adres nieruchomości,

liczbę kilogramów/ton węgla, dane kontaktowe (nr telefonu lub adres e-mail) informacje, czy wnioskodawca

dokona już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach zakupu preferencyjnego,

dodatkowo oświadczenie, że Wnioskodawca nie nabył węgla na bieżący sezon po cenie niższej jak 2000 zł brutto za tonę.

Zgodnie z projektem rządowej ustawy, gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej

cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Zakup węgla po cenie preferencyjnej przysługuje osobom które są uprawnione do dodatku węglowego.

O kolejnych etapach postępowania będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wniosek jest już do pobrania ze strony www rokietnica.mky

Wniosek o zakup preferencyjny węgla za 2000 zł/t