Deklaracja dostępności PDF Drukuj Email

Deklaracja dostępności

Zespół koordynujący:
Justyna Łatka - Koordynator do spraw dostępności.
Wiktor Pich - Zastępca Koordynatora do spraw dostępności.
Władysław Skupień - Członek zespołu koordynującego.

adres e_mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 0-16 622-13-91
Władysław Skupień - Członek zespołu koordynującego:

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-05
Data publikacji deklaracji na stronie internetowej: 2020-09-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-11
Nr wersji deklaracji, 1.4

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy w Rokietnicy.
Urząd Gminy w Rokietnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Osoby trwale lub okresowo mające trudności z załatwieniem sprawy w urzędzie, mogą komunikować się z koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Rokietnicy którym jest Justyna Łatka w następujące sposoby:
- Osobiście zgłaszając się w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,
- Za pomocą telefonu – numer 0-16 622-13-91
- Za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Za pomocą Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl

- Za pomocą poczty tradycyjnej (np.: Poczta Polska) lub firmy kurierskiej, wysyłając korespondencję (np: list) na adres:
Urząd Gminy w Rokietnicy
Rokietnica 682
37-562 Rokietnica
z dopiskiem „DOSTĘPNOŚĆ”

Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak specjalnych skrótów klawiszowych (oprócz tych które obsługuje przeglądarka),
- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
- na niektórych podstronach struktura nagłówków strony może mieć zachwianą hierarchię,
- miniaturki do zdjęć w galerii nie posiadają powtórzonego atrybutu “alt”,
- w kodzie źródłowym pojawiają się błędy,

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- załączniki, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
W dalszym czasie istnienia strony internetowej, zaistniałe problemy i braki będą niwelowane.
Data deklaracji i ocena dostępności cyfrowej:
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-14
Deklarację sporządzono na podstawie samoceny oraz wyników walidacji strony za pomocą dostępnych walidatorów WCAG.

Skróty klawiaturowe.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, np. za pomocą skrótów klawiaturowych klawisz ctrl + lub ctrl i rolka myszy, można powiększyć zawartość strony również rozmiar czcionki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Rokietnica, adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu wraz z audiodeskrypcja itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA, KOMUNIKACYJNA
Siedziba Urzędu Gminy Rokietnica jest czasowo niedostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, jednak każda sprawę taka osoba jest w stanie załatwić (prócz wydania dowodu osobistego z "uruchomioną"warstwą elektroniczną z przyczyn technicznych) dzięki temu iż w ramach wyjątku pracownik merytoryczny możne wyjść do niepełnosprawnego interesanta przed budynek siedziby Urzędu Gminy, lub przed schody wejściowe na piętro budynku, w holu.
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- elementem ułatwiającym kontakt jest wywieszone w budynku tablicy z numerami pokojów w których załatwić można poszczególną sprawę,
- w budynku oznaczono drogi ewakuacyjne,
- dostępność tłumacza języka migowego - osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Informacje dodatkowe:
W celu spełnienia wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Urząd Gminy w Rokietnicy przygotowuje zaktualizowaną stronę. Przewidywany termin publikacji strony maj 2021 roku.