Czelatyce PDF Drukuj Email

Początkowa nazwa Czelatycze, wieś założona w XIV wieku najpierw na prawie ruskim a następnie na prawie niemieckim. Twórcą tej zmiany był Mikołaj, syn Konrada , potomka wójtów dziedzicznych z Munsterberga (Ziębce) na Slasku . W 1415roku otrzymał on Czelatyce , stając się jednocześnie protoplastą rodu Czelatyckich. Jego siostra ,Katarzyna wyszła za mąż za syna Mikołaja Ptaczka z Jankowic , tego samego , który podpisał akt elekcyjny w Rokietnicy w 1400 r.Pierwsze wzmianki o tej wsi sięgają roku 1393 , kiedy to Mikołaj Mzurowski uposaża kościół parafialny w Rudołowicach . Wymieniony jest tam dziedzic Stachnik . W roku 1404 Dorota z Czelatyc , zapewne żona lub córka owego Stachnika zmarłego w tym roku , uposaża kościół w Rokietnicy . Czelatyce zamieszkiwała ludność polska , jak i pochodzenia ruskiego . W 1620 roku ludność wyznania katolickiego liczyła 121 osób a w 1785 już 426 . W 1879 r. istniała tu cerkiew grekokatolicka z 90 wiernymi W roku 1902 mieszkało tu 868 osób wyznania rzymskokatolickiego . 10-ciu grekokatolików miało swoją parafię w Pełnatyczach . Przez wiele lat właścicielami Czelatyc ,podobnie jak Rokietnicy ,byli Derszniakowie ,a następnie Krasiccy. Ród Czelatyckich zaginął gdzieś w mrokach historii XVI wieku. W wieku XVIII po nabyciu Rokietnicy przez Pinińskiego , Czelatyce nabył niejaki Franciszek Ustrzycki, którego potomkowie posiadali we władaniu część tych ziem aż do II wojny światowej. Sam Franciszek nadał cerkwi 6 morgów 1423 sążni pola, jego syn Bazyli w 1798 r. dokonał gruntowego remontu cerkwi "dla wygody swoich poddanych " wieś jest jednak w większości zamieszkała przez katolików, dlatego też dwór daje dziesięciny snopowe dla plebana w Rokietnicy "podłóg dawnego użytkowania jak w erekcji 1404 roku, oraz 24 zł z mocy zapisu Hiacynta Derszniaka z 8 stycznia 1623 r. Gromada Czelatyce od 1757 roku zamiast "mesznego" płaci rocznie 120zł oraz "kapłanów daje 18, a to szczególnie ze zwyczaju bo nigdzie na piśmie nie jest objaśnione stąd Jchmę Xęża dokładnie nie dopominają się tylko jeśli przyniosą -odbiorą". Przed I wojna światową i w okresie międzywojennym Czelatyce słynęły z radykalnych postaw wobec istniejącej rzeczywistości . Niejednokrotnie przed I wojna gmina Czelatyce stawała oporem wobec postanowień Rady Parafialnej i samego księdza Rosickiego, nie wspierając np. przygotowań do jubileuszu 500-lecia powstania parafii. W okresie międzywojennym tu powstały pierwsze komórki radykalnego ruchu ludowego . Tradycje ruchu ludowego skutkowały powstaniem tu w czasie II wojny komórki Batalionów Chłopskich co było jedna z przyczyn pacyfikacji wsi w dniu 8 marca 1943 roku . W okresie drugiej wojny swiatowej , a w zasadzie w latach 1942 - 43 funkcjonariusze gestapo , oraz inne grupy rozstrzelali tu 16 osób narodowości żydowskiej . Zwłoki zostały pochowane na polach za wioska .Po II wojnie światowej wieś dość dynamicznie zaczyna się rozwijac i pod względem produkcji rolnej zajmowała pierwsze miejsce najpierw w gromadzie , a później w gminie Rokietnica . Stąd też pochodzi najstarszy stażem na Podkarpaciu , a może i w Polsce sołtys - Edward Stefanowski , który tę funkcję pełnił nieprzerwanie przez 32 lata . Dziś tę funkcję pełni jego zięc , Kazimierz Maj. Ks. Proboszcz F.Karasiński zauważył że mieszkańcy tej miejscowości zaczynają przejawiać obojętny stosunek do spraw kościoła i parafii. Postanowił więc przeprowadzić próbę wybudowania kościoła filialnego. Co niedzielę o godzinie 14.00 odprawiał mszę św. przy kapliczce naprzeciw przyszłego placu kościelnego. W tym czasie rozpoczęto starania do władz państwowych o zezwolenie na budowę. Gromadzono również materiały budowlane, a że było o nie bardzo trudno, proboszcz i członkowie komitetu osobiście przejechali wiele setek kilometrów, aby je zdobyć. Te działania przyniosły oczekiwane efekty i 19 września 1980 roku rozpoczęto budowę światyni. Kamień węgielny poświęcił ks. biskup Ignacy Tokarczuk i od tego czasu najpierw w dolnej części kościoła, a później po pokryciu blacha dachu, w górnej cześci odprawiono mszę święta, udzielono ślubów oraz chsztów. Kościół budowano całkowicie systemem gospodarczym, cały ciężar finansowy ponieśli mieszkańcy, którzy nie uchylali się również od wykonywania prostych, a nawet fachowych prac budowlanych. Dlatego też kosciół ten za patrona ma świętego Józefa. W 1992 roku utworzono tam cmentarz, a w 1995 wybudowano dzwonnicę, zakupiono dwa dzwony, które poswięcił ks. Arcybiskup Józef Michalik. Przy okazji prymicji ks. Andrzeja Gotza ufundowano ołtarz świętego Józefa. Mieszkańcy Czelatyc nie zapominaja jednak o kościele parafialnym i przy okazji świat Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Bożego Ciała i odpustów odwiedzają stara światynię. Sami obchodzą odpust 19 marca.